2015 Olağan Genel Kurul

AlyanS Spor Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2015 Pazar günü Saat 13:30′ da Orta Çeşme Cad. Fıstıklı Bağlar Mevkii No:3 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan derneğimiz toplantı salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına,

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının 28 Haziran 2015 Pazar günü aynı yer ve saatte nisap aramaksızın yapılmasına ve üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

  1. Açılış, saygı duruşu ve yoklama,
  2. Başkanlık divanının seçimi ve divana gelen kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Geçmiş çalışma dönemine ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider çizelgesi ile Denetim kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
  4. Gelecek çalışma programı ve bütçesinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  5. Yönetim Kuruluna menkul ve gayrimenkullerin kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp-satılması hususunda yetki verilmesi,
  6. Gelecek çalışma döneminde dahil olunacak federasyonların tespiti ve karara bağlanması.
  7. Yönetim Kuruluna Tahmini Bütçede yer alan fasıllar arasında geçiş yapabilme yetkisinin verilmesi,
  8. Pasif Üyelerin ve Disiplin Kuruluna sevk edilmiş üyelerin üyelikleri hakkında nihai kararın verilmesi,
  9. Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üye seçimlerinin yapılması,

Dilek, temenniler ve kapanış.

ÜCRETSİZ KARATE KURSU

j0356636

Kâğıthane Halk Eğitimi Merkezinin desteğinde, Milli Hakem ve Antrenör Sn. Dursun FİDAN’ın yönetiminde, Gültepe Endüstri Meslek Lisesi Salonunda 16 Yaş üstü ÜCRETSİZ karate kurslarına başlanılmıştır.

……………………………………………………