‘ANATOMİ ‘

‘Anatomi: İnsan vücudunun normal yapı ve şeklini inceleyen bilim dalıdır.
Bu inceleme ;
? Vücudu kendi içerisinde sistemlere ayırır
? Sistemlerin her bir elemanı gerek mikroskobik gerek makroskobik olarak inceler
? Yapıları arasındaki ilişkileri inceler. Fonksiyonel sonuçlara ulaşır
Her hangi bir cismi( insan vücudunu)
? Şekil
? Yapı
? Durumun normal olup olmadığını anlamak için onlara ait normal olarak kabul edilen ölçülere sahip olmamız gerekir
İnsan topluluklarında çok küçük ortam da bile beraber yaşan insanlar arasında dışarıdan görülebilen çeşitli organların şekil yada büyüklüklerinde bazı farklılıklar gözlenebilir. Ortam genişletilir ve birbirinden uzakta yaşayan kültürü beslenmesi iklimi farklı insanlarla karşılaştırırsak bu ayırımların arttığını görürüz.
Bu farklılıklar görünüşle kalmayıp organlarda da görülmektedir. İnsanların birbirinden farklı olması canlıya has bir özelliktir. Anatomide VARİABİLİTET denir.
Bütün canlılar arasında çeşitli organların normal şekil ve durumlarını tespitinde sınırları çizmek zordur.
İnsan topluluklarında görülen ayrımlar;
1)Cinsiyet
Yavrunun gelişme ve korunmasında intrauterin hayatın (doğum öncesi hayat) tamamında ve Extrautarin (doğum sonrası hayat) hayatın başlangıcında anne üstlenmiştir.
Anne üzerine yüklenen bu görev, çeşitli organların ve bütün bir gövdenin belli bir yönde ve erkekten farklı olarak gelişmesini gerektirmektedir.
Aksi halde bütün gövdenin ahengi bozulur. Gelişme sırasında meydana gelen bozukluklar sonucunda kısmen erkek kısmen dişi özellikleri taşıyan intrasexüel tipler meydana gelir.
2) Yaş
Boy ———3-4 kat artabilir.
Kilo ———20-40 kat artabilir.
Karaciğer doğumda vücudun 2/3 ünü kaplarken yetişkinde 1/8 ini kaplar.
3) Irk
İklim, kültür, beslenme alışkanlıkları farklı olan insanlar arasında özellikle dış görünüş arasında farklılıklar vardır.
Anatomi ve Alt Bilim Dalları
Normal Anatomi:
1) Sistematik Anatomi
Sistemi meydana getiren organlar ve dokulardan bahseden anatomidir.
2) Cerrahi Anatomi
Anatominin cerrahideki tatbikatına denir.
3) Yüzeysel (Surface) Anatomi
Canlılar üzerinde organları elle, gözle, radyoskopi, radyoloji, endeskopik olarak inceler.
4) Karşılaştırmalı(Comparative) Anatomi
Canlıdaki organları karşılaştırmalı olarak inceler.
5) Mikroskobik Anatomi (Histoloji)
Dokuları mikroskopla inceler.
6) Devalopmental (Gelişim) Anatomi (Embriyoloji)
Ovum (Yumurta) un spermatozik (Tohum) tarafından aşılandıktan sonra uterus
(Rahim) içerisindeki gelişme dönemini inceleyen bilim dalıdır.
7) Topoğrafik Anatomi
Vücudu eşitli bölgelere ayırarak, o bölgedeki organ ve dokuları inceler.
8) Patalojik Anatomi
Hasta olan organ ve dokuları inceler.
9) Fizyolojik Anatomi
Organların çalışmalarını inceler.
10) Estetik Anatomi
İstirahat ve hareket halindeki dış görünüşü, değişiklikleri ve sebeplerini inceler.
Özellikle Hareket Sistemini inceler
11) Klinik Anatomi
Tıbbi cerrahi ve uygulamalı topoğrafik anatomiye ait bilgilerin klinikte kullanan
anatomidir.
12)Uygulamalı Anatomi
Hareket sistemini ele alır.

Bir Cevap Yazın