BESF OTURARAK VOLEYBOL ANTRENÖR EĞİTİM YÖNERGESİ

OTURARAK VOLEYBOL ANTRENÖRLERİNİN EĞİTİMİ, SINIFLANDIRILMASI ve BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE GENEL HÜKÜMLER ,AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,YÖNERGELER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Oturarak voleybol antrenörlerinin yetiştirilmeleri, sınıflandırılmaları, belgelendirilmeleri ve görev Daha Fazlası …