‘İYİ BİR ANTRENÖR NASIL OLMALIDIR ?’

‘Antrenör
Antrene eden ,çalıştıran anlamındaki bu kelime genellikle spor çalıştıran veya spor öğreten ,öğrettikleri spor dalında ilim yayan,ilmi bilgilere sahip olan kimselere denir.Sporcu için iyi bir öğretici ve iyi bir arkadaştır.

Bir antrenör öğrettiği ana sporun yanısıra,o spora faydalı olan diğer yan dalları anatomi,fizyoloji,sporcu sağlığı ve kondüsyon gibi konuları da gayet iyi bilmeli sistem ve bilimsellikten ayrılmamalıdır.

Antrenör öğrencisinin teknik ve bedensel gelişmesinin yanında onların toplumun diğer fertleriyle iyi ilişkiler kurmasını da sağlamalı ,toplumda kişilik sahibi insanlar yetiştirmelidir.Hiç bir zaman öğretmekten bıkmamalı,yorulmamalıdır.Öğrencilerinin kendisinden daha iyi olması için çalışmalı ve bundan gurur duymalıdır.

Öğrencileri arasında çok ufak yaşta olanları da vardır.Bunlar haftada 2-3 kez çalışmaya gelir.Ana ,babaları tarafından antrenöre emanet edilirler.Antrenör onlara öğretecekleri ile ana babadan sonra gelir.Tıpkı okullardaki öğretmenler gibi.Çocuk gelişme ,öğrenme çağını yanında geçirdiği antrenörü önce gözünde büyütecek,sonra onu örnek alacaktır.

Antrenöründen öğrenecekleri onun tüm hayatını etkiliyecektir.Bu nedenle verilen herşey güzel olmalı ,antrenör hiçbir zaman kötü örnek olmamalıdır.

Antrenörün öğrencisine öğretecek bilgileri kalmamışsa onun daha iyi öğrenebileceği daha bilgili ,tecrübeli antrenörlere göndermelidir.

Antrenör nasıl olmalıdır
1-Antrenör herşeyden önce öğrencilerine iyi örnek olmalıdır.Dürüst davranmalıdır.
2-Maddi olmamalıdır ve öğrencilerinin güvenini sarsmamalıdır.
3-Öğrencileri arasında belirgin bir ayırım yapmamalıdır.
4-Kendisine sorulacak sorulara daima hazırlıklı olmalı ,soruları biliyorsa nezaketle cevaplamalı ,bilmediği soruları araştırıp sonra cevaplayacağını belirtmeli,bu nedenle yalan yanlış öğrenmekten kaçınmalıdır.
5-Kendisini hiçbir zaman büyük görmemeli,ben şöyle yaparım veya yapardım gibi konulardan kaçınmalı bu tekniği benim gibi yapın gibi kendinden örnekler vermemelidir.
6-Öğrencisine sert davranmamalı ,yanlışları düzeltirken onları kırmamalı ,cezalandıracaksa bunu gizli yapmalı ,gerekirse özel olarak konuşmalıdır.Ciddi bir otorite kurmalı,fakat gerektiğinde gülmesini bilmelidir.
7-Öğrencilerine yol göstermeli ve onların aynı yolda kalmalaını sağlamalıdır.
8-Öğrencilerine mesuliyet vermeli ,gerekirse küçük görevlerle vazifelendirmeli,bazılarını kendisine yardımcı seçmelidir.
9-Öğretirken sıkıcı olmamalı,aynı şeyleri tekrar yerine değişik konulara,tekniklere ve oyunlara yer vermeli değişik öğretim tekniklerine baş vurmalıdır.
10-Teknikleri hayattan örnekler vererek Prensiplerle açık ve öz bir şekilde anlatmalı
11-Öğrettiklerinin doğru öğrenilip öğrenilmediğini kontrol etmeli,yanlışları sabırla düzeltmelidir.
12-Her öğrencisinin kuvvet derecesini bilmeli ve ona göre çalıştırmalıdır.
13-Antrenmanı her öğrencinin anlayacağı bir tempoda sürdürmelidir.
14-Her tekniğin ve her hareketin sevilerek yapılmasını sağlamalı,onları refleks hale gelinceye kadar tekrar ettirmelidir.
15-Öğretimde birbiri ile ilgili konuları birbiri ardından ve birleştirerek göstermeli ve anlatmalıdır.
16-Dersi ufak bir konuşma ile açmalı ve konuyu açıklamalı ,programdan her öğrenciyi haberdar etmelidir.
17-Verilen bilgilerin faydalarınıda açıklamalıdır.
18-Müsabık sporculara sporda yenmek ve yenilmenin birbirinden ayrılmaz iki parça olduğunu,madalyonun iki yüzünün varlığını öğretmelidir.
19-Eğitim araçlarından yeterince yararlanmalı ,göze ve kulağa eşit şekilde hitap etmelidir.Konuştuğundan çok göstermeye çalışmalıdır.
20-Salonda her çeşit emniyet ve sağlık tedbirlerini almalıdır.
21-Salonun şekli ve öğrencilerin sayısına göre onları çeşitli şekillerde guruplandırmalı ,grup çalışması yapmalıdır.
22-Belirgin bir ses tonundan ziyade zaman zaman ses tonunu değiştirmeli,önemli noktalarda bu tonu arttırarak,gerektiği zaman dikkat çekici olmalıdır.
23-Antrenmana alakanın azaldığı durumlarda dikkat toplanmasına yönelik tedbir almalıdır.
24-Arada öğrencilere soru sormalı veya onların sormalarını sağlamalıdır.
25-Antrenmanın sonunda 5 dakikayı geçmiyecek şekilde bir konuşma yapmalı o günkü antrenmanın ana hatlarını kısaca özetlemeli, öğrencilerin arzularını sormalı,gelecek antrenmanın programını ve ev ödevi vermelidir.
26-Antrenör öğrencilerin ruh ve psikolojik durumlarını bilmeli, meydana gelen ruhsal değişiklikleri farkedebilmeli ve ona göre hareket etmelidir.Bu konuda öğrenci velileri ile iyi diyalog kurmalıdır.
27-Antrenör antreman veya günlük elbiselerinin şekline,bilhassa temizliğine dikkat etmeli,kılık ve kıyafeti ile,genel vücut temizliği ile,konuşması , saçı sakalı, jest ve hareketleri ile örnek olmalıdır.
28-Müsabakalarda takımın başında özel formasını giymiş olmalı,taktik verirken yüksek sesle bağırmamalı,başkalarını rahatsız etmemeli, müsabakalarda rakip antrenör ve takım için kırıcı hareket ve sözlerden kaçınmalıdır.

Bir Cevap Yazın