Olağan Genel Kurul

AlyanS Spor Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nun 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Saat 13:30′ da Orta Çeşme Cad. Fıstıklı Bağlar Mevkii No:3 Sarıyer-İSTANBUL adresinde bulunan derneğimiz toplantı salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına,
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının 30 Haziran 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte nisap aramaksızın yapılmasına ve üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM
Açılış, saygı duruşu ve yoklama,
Başkanlık divanının seçimi ve divana gelen kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
Geçmiş çalışma dönemine ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider çizelgesi ile Denetim kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
Gelecek çalışma programı ve bütçesinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Yönetim Kuruluna Tahmini Bütçede yer alan fasıllar arasında geçiş yapabilme yetkisinin verilmesi,
Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üye seçimlerinin yapılması,

Dilek, temenniler ve kapanış.