‘VOLEYBOL?DA ANTRENMAN PLANLAMASI’

Tüm spor dallarında olduğu gibi voleybolda da başarılı olabilmek için antrenman teori ve metodolojisini ve onu oluşturan dallardan yararlanmak gerekmektedir.
İşini planlama ve organize etme ihtiyacı,antrenörün değişimini ve gelişimini tamamlayıcı bir unsurdur.

Yapılması gereken şunlardır:
A) Oyucunun kişisel gelişiminde ve takım performansının gelişiminde gitgide daha zor amaçlara ulaşma çabası, antrenör işini olabildiğince iyi yapmaya iter.
B) Bir takım için gerekli olan tüm şartları bulunduran uygun çalışma ortamı sağlanmalıdır (oyuncu sayısı,antrenman salonları,rekabet olanakları, para kaynakları v.b)
C) Takımın gelişiminde kolaylıklar sağlayacak, antrenörün gelişiminde gelişmeler önemledir.
Bu çıkış ve varış noktası etrafında gelişen yıllık antrenman planının oluşumunda bu gerekçelerin somutlaştırılması şarttır.Takımın çıkış noktasını,amacını ve hedefini bilinmeden,ne çalışma yapılabilir,ne de planlanabilir.

Planlama şu verileri içermelidir.
I. Oyuncuların fizik kapasiteleri
II. Becerilerin gelişiminde elde edilecek gelişim seviyesi
III.Kişisel motivasyonları
Oyuncuların gelişim ve performans planında amaçlanan varış noktasına gerçekçi ve kesin tanım getirilmeden de amaca varılmaz.

VOLEYBOL SPORUNUN ÖZELLİKLERI
Oyun anında gereken özellikler:
Voleybol, aralarda kısa molalar bulunan,yüksek şiddetli bir oyundur.Oyunu meydana getiren kısımlar,kendine özgü bir takım fiziksel özellikleri gerektirir.
Bu özelliklere;
a) Pas yapabilmek için parmak ve bilek kuvveti,
b) Blok ve smaç için yükseğe sıçrama yeteneği,
c) Esneklik ve çabukluk
d)Sahanın her yerinde çabuk hareket edebilme becerisi örnek olarak verilebilir.Tüm bunlara ek olarak;Voleybolda bir zaman sınırlaması olmadığı halde,2-3 saat süren maçlara rastlanmaktadır,buda kassal dayanıklılığı gerektirmektedir

Oyun Yeteneği
Taktiksel Beceri+ Yetenek
Tekniksel
(Genel/Özel Oyun Becerisi)
Kondisyon verimi
(Genel /özel)

SÜRAT
Blok/Smaç/Manşet/Plase/Pas
Plonjon/Yön değiştirme/Hızlı Hareket etme/Pozisyona girme
——————————————————————————-
ÇABUK KUVVET
I).Patlayıcılık
II).Başarama Kuvveti
III).Elastik kuvvet
——————————————————————————-
KUVVET
I).Maksi mal/Realitif
II).Eksentirik/Konsantirik
III).Izometrik
pozisyona girme Yavaşlama/hızlanma Pozisyon tutma
Ofnesif/Defensif sıçrama/Konma
mücadele Amortize etme
———————————————————————————-
ÇALIŞMA KAPASITESI
I).Aerobik kalsite
II).Vücut Kompozisyonu
III).Eklem hareketliliği Hızlı tempolu oyun Uzun spor yaşamı Sakatlanmanın azalması
IV).Kuvvette devamlılık
V). Aerobik kapasite Sıçrama, yön değiştirme, Dinlenme/yenileme pozisyona girme

PLANIN YAPISI
Antrenman planı,oyuncunun ve takımının gelişiminde rol oynayan değişik verilerin birleşmiş sürecini belirtir.Yıllık planda bu demişken veriler bir yılın dönemlerine göre ayarlanmalıdır.Dolayısıyla antrenör tüm yılını,planlamak ve her demişken veriye,ulaşılmak istenen noktaları ve gerçekleştirecek amaçları belirleyerek bölümlere ayırmak durumundadır.Bu öğeler antrenörün hazırladığı içeriği üzerine oturtacağı çatıdır.

Her antrenman dönemi kendi içinde,kendine özgü hazırlık ve müsabaka dönemlerini yaratır.Oyuncunun yada takımın oyun tarzındaki değişiklikleri yapacak olan hazırlık dönemi,hedefe ulaşmada yapılacak çalışmaları içerir.Antrenman sezonların önemli ihtiyaçları edepte edildiğinde uyarıcıdır.Bundan dolayı önemlidir ki antrenör kontrol edebilmeli ve değiştirebilmeli az veya çok antrenman riskinden sakınırken antrenman seviyesinin devamlı artmasını sağlamalıdır.

Bir Cevap Yazın