‘YOGA NEDİR ?’

Binlerce yıl önce Hindistan’da doğmuş bir yaşam biçimidir
?”Yoga” kelimesi Sanskritçe’de hem “bütünlük” hem de “disiplin” anlamına gelen bir kelimedir.
?Bizi meydana getiren fiziksel, ruhsal (enerji) ve akılsal vücudumuzu bir bütün olarak algılayarak disipline etmemize yarayan bir çalışmadır.
?Yoga bir din değildir. Bir yasama biçimidir. Bize yasama sanatını öğretir.
?Yoga kendimizi keşfetmek, huzura kavuşmak, bütünlüğe ulaşmak için yapılan çalışmalardır.
?Yoga evrensel bir sanattır.
?Yoga konsantrasyon demektir. Yoga bütünlük demektir.
?Yoga 5,000 yıldır uygulanmaktadır.
Bedensel ve akil sağlığımızı iyi veya kötü olarak bizzat kendimiz yaratırız. Şayet yorgun, dermansız, sinirli ve üzüntülü bir hayat sürüyor isek bunda çoğunlukla kendi kusurumuzun büyük payı vardır. İşte, o zaman hareketlerimizi, yasayış tarzımızı tekrar ele alarak değiştirmek zorundayız. YOGA bize bu konuda yol gösterir. YOGA yaparak daha iyi yasamayı, daha uzun yaşamayı mümkün kılacak sağlığı ve dengeyi bulabilirsiniz.

Yoga ve insan…
Bugünün koşulları, insanı doğal yaşamdan uzaklaştırıyor. Yaşamın hızı, toplumsal sorunlar,
beden ve zihinde gerginlikler yaratıyor. Sonuç, pek çok ruhsal ve bedensel hastalık.
İnsan, önemli olduğuna inandığı birçok şeye ulaşmak için durmaksızın koşuyor ve koştukça
sağlığını tehdit ediyor. Sigara, alkol, aşırı yemek, öfke ve yoğun stresle geçen zorlu bir yolculuğa dönüşüyor yaşam.
Duruş, nefes ve yoğunlaşma üzerine kurulu yoga, bedenle zihin bütünlüğünü içeren bir öğreti.
insanın bedensel, zihinsel ve duygusal açıdan yetkinleşmesi, iç barış ve özgürlüğünü gerçekleştirmesi için bir yol gösterici. İnsanın yaşamla uyumlu bir iç dünya yaratmasını sağlayan yardım eli, yaşamı bir dansa dönüştürme teklifi
* Yoğun yaşam akışının yarattığı bedensel ve zihinsel gerginliklerden uzaklaşarak, daha
huzurlu ve doyumlu bir yaşama ulaşmak için yoga.
* Stresin yarattığı pek çok fiziksel ve zihinsel hastalığın önüne geçmek, sağılığı korumak
için yoga.
* Bedende biriken sıkıntıları atmak, yıpratan enerjiyi dönüştürmek, zihnin sakin ve açık olmasını sağlamak, daha az öfkelenmek, daha çok hoşgörülü olmak için yoga.
* İnsanın kendine daha çok güvenmesi ve olası ruhsal sorunları kolayca aşması için yoga.
* Bedeni derin dinlendirerek, sıkışmış iç enerjinin beden içinde rahatça dolaşmasıyla yaşama sevincini artırmak, daha çevik ve enerjik olmak için yoga.
* Beden duruşunu düzelterek denge duyusu oluşturmak, tedirginlik ve eksiklik gibi doygulardan arınmak için yoga.
* Bedenin esnemesiyle gençleşmek, daha az enerjiyle daha çok iş yapabilmek için yoga.
* Bedeni dinlemeyi öğrenmek, gereğinden çok beslenmeyi engellemek için yoga.
* Kan dolaşımını hızlandırarak cildin daha güzel bir görünüme kavuşması, uykunun düzenlenmesiyle yaşamdan daha çok tat almak için yoga.
* Spor yapanların daha kolay yoğunlaşması, beden kapasitesini en üst düzeyde kullanması,
gerginlik ve yoğunluğu gidermesi için yoga.

Yoga?nın Temel İlkeleri
1- Doğru uygulama : Asanaların doğru uygulanması bedensel sağılığı koruyacak, kan dolaşımını düzenleyecek, iç organlara masaj yapacak, kasların sağlıklı çalışmasına yol açacaktır. Asanaların yavaş olarak zihinle uyum içinde yapılması bedensel farkındalığı, bedensel duyarlılığı çoğaltacak, bedensel esnekliği sağlayacaktır.

2- Doğru nefes : Derin ve doğru nefes gevşemeye, sakinleşmeye yardımcı olacaktır. Yaşam enerjisinin bedende sağılıklı bir biçimde akmasına yol açacak, bireyi canlandıracak, zihnini tazeleyecektir.

3- Tam gevşeme ? Tam dinlenme : Bedeni gevşetmek kişiyi diri bir canlılığa kavuşturacaktır. Gevşemiş, dinginliğine kavuşmuş bir beden ve zihinle gerginliklerle, sıkıntılarla ve kolay başedilebilecektir.

4- Doğru beslenme : Doğru ve sağlıklı beslenme bedensel ve zihinsel sağlığı korumada önemli rol oynar. Yoga?da yol aldıkça kişi doğal beslenmenin önemini, faydalı ve zararlı besin maddelerini kendiliğinden fark edecektir.

5- Olumluluk ve Meditasyon Uygulaması : Yaşama karşı olumlu tutum ve meditasyon, bireyin özünün ortaya çıkmasına, ruhsal gelişimine, doyurucu bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır. Olumluluk ve cesaret kişiye derin bir manevi yaşantının da kapılarını açacaktır.

Yoga Uygulaması
M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Patanjali, Yoga Sutra’larında, Yoga’nın 8 basamaktan oluştuğunu söyler. Bunlar:
1. Yama – Ahlaksal kurallara uymayı öğretir. Şiddeti, hırsızlığı, açgözlülüğü, kişinin kendi nefsine hakim olamayışını yasaklar.
2. Niyama – Öz disiplini öğretir. Saflığı, sadeliği ve çalışmayı hedefler.
3. Asana – Belirli pozisyonlardaki vücut egzersizleridir.
4. Pranayama – Belirli ritmlerde nefes alıp vermeyi öğretir.
5. Pratyahara – Duyguları kontrol etmeyi sağlar.
6. Dharana – Belli bir fikir üzerinde konsantre olmayı öğretir.
7. Dhayana – Meditasyon. Düşünce.
8. Samadhi – Meditasyonun ulaşacağı son hedef olup; beden ve duyular dinlenirken, aklın ve ruhun uyanık kalması. Üstün bilince erişme halidir.

Yoga egzersizlerinden biri olan “güneşe selam” zihni ve bedeni canlandırmak için kullanılır.
Sırtınız dik olacak şekilde oturun ve avuçlarınızı önünüzde birleştirin. Bu şekildeyken karnınızdan derin derin nefes alıp verin, bunu bir iki kere tekrarlayın. Bulunduğunuz mekanla kendinizi yoğunlaştırın ve geriye doğru uzanın. Uzanma işlemini sadece karnınız ve başınızla gerçekeştirin. Kollarınızı da geriye, başınızın üstüne doğru uzatın ve bu pozisyonda rahatsız olana kadar böylece durun.
Daha sonra başınızı, gövdenizi ve kollarınızı karnınızdan bükülecek bir şekilde eğin. Parmaklarınızı yere dokundurmaya çalışın, bunu yaparken dizlerinizi bükmeyin. Bu şekilde rahat olduğunuzu hissediyorsanız 30?a kadar sayarak pozisyonunuzu korumaya devam edin, rahat değilseniz 10 kadar sayın.
Yere çömelin ve avuçlarınızın yere değmesini sağlayın. Bu sırada bedeninizin dik olmasına dikkat edin, bu şekilde dörde kadar sayın.
Bir bacağınızı geriye doğru uzatın ve gergin olmasını sağlayın, diğer bacağınızı da bükülü tutun. Bu sırada vücut ağırlığınız kollarınızda olmalı ve başınızda yukarıya bakmalı. Bu şekilde altıya kadar sayın. Dizlerinizi bükerek ayaklarınızı alta doğru çekin. Dizleriniz yere değerken, kalçalarınızda topuklarınıza değmeli. Daha sonra kollarınızı, boynunuzu ve başınızı göğsünüz dizlerinize değene kadar eğin. Başınız yerle paralel olmalı. Kollarınızı öne doğru açın ve rahatlamaya çalışarak sekize kadar sayın.
Oldukça yavaş hareketlerle emekler pozisyona geçin, bu sırada avuçlarınız yere paralel olmalı. bacağınızın birini geriye doğru bükün ve gergin tutun. Diğer bacağınız da bükülü olsun. Bu şekilde başınızı yukarı kaldırın ve altıya kadar sayın.
Şimdilik bu hareketleri bir kaç defa tekrarlayabilirsiniz. Kazandığınız deneyimlerin ardından vücudunuz daha esnek bir hal alacaktır böylece daha ileri olan pozisyonları deneyebileceksiniz.

Yoga ve Spor
? Yoga egzersizleri, asanaları yapılan sporu tamamlayarak ve destekleyerek, bireyin kapasitesini en iyi biçimde kullanmasına yardımcı olacaktır.
? Spor dalları çeşidine göre bedendeki belirli kas gruplarını diğerlerine nazaran daha fazla çalıştırmaktadır. Yoga bedenin bütün bölgelerini çalıştırdığı gibi bedenle-zihin arasındaki dengeyi ve uyumu da sağlar.
Birey yaptığı spora daha kolayca yoğunlaşır ve beden kapasitesini daha üst boyutta kullanabilir

Bir Cevap Yazın