‘Intel Core i7 piyasaya sürüldü’

‘Intel?in yeni i?lemci mimarisi Nehalem?in ilk bireyi Core i7 pazara sunuldu.

[right]NTV-MSNBC
G?ncelleme: 09:44 TS? 28 Kas?m 2008 Cuma[/right]

?STANBUL – Intel, bilgisayarlar?n? oyun oynamak, video seyretmek ve m?zik dinlemek i?in kullanan performans kullan?c?lar?na y?nelik en h?zl? masa?st? i?lemcisi Core i7?yi piyasaya s?rd?. Firma, Nehalem tabanl? sunucu ve mobil sistemlerle uyumlu Core i7 i?lemcilerini daha sonra piyasaya s?recek.

T?ketilen g?c? artt?rmadan video ve oyun performanslar?yla ?nternet ve rutin bilgisayar i?lemlerinde ba?ar?m oran?n?n? %40 oran?nda artt?ran Core i7 masa?st? ailesinin ilk ?? bireyi Core i7-920/940 ve 965XE, 8 megabaytl?k ?nbelle?e sahip.

1066Mhz?lik DDR3 bellek deste?ine sahip 45nm?lik yeni ?r?nler Intel?in Turbo Boost teknolojisiyle, yongaya yerle?tirilmi? ?zel bir g?? kontrol birimi yoluyla, harcanan g?c? art?rmaks?z?n performans? y?kseltmek amac?yla, tek veya ?oklu ?thread?li (i? par?ac???) uygulamalar i?in d?rt ba??ms?z i?lemci ?ekirde?inin birinin veya daha fazlas?n?n saat h?z?n? otomatik olarak art?r?yor.

NEHALEM??N FARKI NE
Intel?in uzun s?redir ?zerinde ?al??t??? Nehalem kod adl? yeni i?lemci mimarisi, 2003 y?l?ndan beri geli?tiriliyor. ??lemciye entegre bellek kontrol?r?, 45nm?lik ?retim teknolojisi ile ?retiliyor. 2,3 ya da 8 ?ekirdek, t?m ?ekirdeklere payla??ml? 8mb L3 ?nbellek, ?ekirdek ba??na 31kb L1 ve 256kb L2 ?nbellek i?eriyor.

Intel, yeni ?r?n?yle birlikte, Core 2 Quad ailesinin 65nm ?retim tekni?iyle ?retilen Q6600 serisi i?lemcilerinin sat???n? durduraca??n? a??klad?. Firma, bilgisayar ?reticilerine g?nderdi?i iletiyle, 2009?un ilk ?eyre?inde Core 2 Quad Q6600 sipari?i almayaca??n?, 2009?un ikinci ?eyre?inde ise tamamen piyasadan ?ekilece?ini belirtti. Bu durumun Core 2 Quad Q6600 sistemlerinde stoklar? eritmek i?in fiyat d?????ne yol a?abilir.

Bir Cevap Yazın