Mini Voleybol Oyun Kuralları

Kural 1 : Oyunun Amacı

İki takım topu file üzerinden geçirerek oynarlar. Bir takım, topu rakip sahaya değdirmeye çalışırken diğer takım da bunu önlemeye çalışır.

Kural 2 : Takımların Oluşumu

2-1.Bir takım 6 oyuncudan oluşur ve bunlardan 4?ü maç için sahada yer alır. 6 sporcusu olmayan takım eksik ilan edilir. Bu durumda organizasyon komitesi bu takımı klasman dışı olarak müsabakalara devam ettirebilir. Sakatlanmalar nedeniyle 6 oyuncunun altına düşün takım eksik sayılmaz.
Eğer bir takım kız ve erkek çocuklardan karışık olarak oluşursa bu durumda 1:3, 2:2, ya da 3:1 şeklinde bir yapı olabilir. Takımın en fazla iki yedek oyuncusu vardır. Yukarıdaki olası kombinasyonların her takım için eşit olması koşulu aranmaz.
2-2. Eğer bir takım maç sırasında sakatlanmadan dolayı eksik kalacak olursa FIVB deki istisnai değişikliğe izin verilir.

Kural 3 : Saha, File ve Top

3-1. Saha aşağıdaki ölçülerdedir:
6X 9 m. ölçülerinde bir dikdörtgendir ve tam ortasından bir file, file bulunmadığı takdirde elastik bir ip veya şeritle ikiye ayrılır. Eğer file kullanılacaksa koyu renkli ipten olmalıdır. Çizgiler 5cm. genişliğinde ve sahaya dahildir.
3-2. Filenin Yüksekliği 2.05m. ve genişliği en fazla 1m.dir.
3-2.1 Eğer müsabaka 2 takımla oynanacaksa file 6.5 m. boyunda,
3-2.2 Eğer müsabaka 4 takımla oynanacaksa file 12.5 m. boyunda ,
3-2.3 Eğer müsabaka 6 takımla oynanacaksa file 18.5 m. boyunda
olmalıdır. Eğer mümkünse filenin her iki yanına anten konulmalıdır.
Anten, orijinal yapıdaki anteni andıran, temas edildiğinde herhangi bir incinmeye neden olmayacak herhangi bir maddeden yapılmış olabilir.
3-3. Top
Ağırlığı 220 gr.± 10 ve Çevresi 62 cm. ± 1.

Kural 4 : Oyuncuların Pozisyonu

4-1. Hakem oyunu başlatmadan önce iki kaptan arasında kura atışı yapar. Kazanan servis atmayı ya da sahayı seçer. 2 ya da 3 takımın katıldığı müsabakaların netice setinde hakem saha ya da servis seçimi için yeniden kuraya başvurur.
4-2. Mini voleybolda sahaya yerleşim.
İki oyuncu önde, iki oyuncu arkadadır. Sağ arkadaki oyuncu servis atar. Gerek servis atan takımın oyuncuları servisten sonra , gerekse servis karşılayan takım oyuncuları servis karşıladıktan sonra kendi bulundukları bölgede oynamak zorundadırlar.
4-3. Servis atan ve diğer arka oyuncu filede smaç ve blok yapamaz.
Açıklama: Servisteki ve diğer arka oyuncu orta çizgiye 1m. den daha yakın durumda smaç yaptığında bu bir hatadır. Buna hakem karar verecektir.

Kural 5 : Servis

5-1. Top oyuna servisle sokulur. Servisi her zaman sağ arkada dip çizgiye en yakın olan oyuncu atar. Oyuncu servisi dip çizgi boyunca herhangi bir yerden atabilir. Oyuncu servis için topa vurduğunda bir ayağı dip çizgi üzerinde ya da onu geçmiş olmalıdır. Bunun anlamı, her iki ayağı dip çizgi gerisinde olmayacak demektir. Aynı şekilde oyuncunun her iki ayağı çizginin önünde de olamaz.
Açıklama: Eğer top havaya yanlış atılacak olursa, oyuncu topun yere düşmesine izin vererek yeniden servis atabilir (top tutulmamalıdır, tutulursa hatadır).
5-2. Oyuncu ancak servisten sonra her iki ayağıyla oyun sahasına girebilir.
Top havaya atılıp vurulduktan sonra servis atılmış demektir.
5-3. Şu durumda doğru bir servis atılmıştır;
Topa bir elle vurulup, top iki anten veya file bantları arasından geçerse.
Servis hakemin düdüğünden sonra 5 sn içerisinde atılmışsa. Eğer hakem düdük çalmadan servis atılacak olursa, servis tekrarlanır.
5-4. Rakip servise blok yapamaz.
5-5. Bir oyuncu serviste iken üç sayı alındığında, servis atan takım bir pozisyon döner, ama servis atma hakkı yine aynı takımdadır.
Açıklama: Bir oyuncu servisten üç sayıdan fazla sayı alamaz. Hakemin ceza puanı(sayısı) verdiği durumlarda (bkz.10-5) bu kural geçerli değildir ve ekstra puan, alınması gereken üç sayıya eklenir.

Kural 6 : Topla oynama

6-1. Top vücudun herhangi bir yeriyle oynanabilir.(el, baş, omuz, ayak, bacak). Eğer topa düzgün bir vuruş yapılmışsa FIVB’ nin kurallarına göre “tutulmuş top” sayılmaz. Topla ilk kez oynanırken top aynı anda vücudun birden fazla yerine değebilir.
6-2. En fazla üç vuruştan sonra top fileyi geçmelidir. Topun tek pasla karşı sahaya gönderilmesi yasaktır. Bu ihlal sayı veya servis kaybıyla cezalandırılır.
Blokta topa dokunmak bir vuruş olarak değerlendirilmez.
6-3. Bir oyuncu art arda iki kez topla oynayamaz (blok hariç).
6-4. Bir takım, top kendi sahasına düştüğünde, tavana ya da oyun alanı dışındaki bir cisme değdiğinde ya da bu takımın bir oyuncusunun attığı top rakip sahayı belirleyen çizgiler dışına düşerse bu takım ralliyi kaybeder.

Kural 7 : Fileye Yakın Oyun

7-1. Oyuncular fileye dokunamaz. Orta çizgiyi geçmeden orta çizgiye dokunabilirler.
7-2. Top fileye değebilir.
7-3. Oyuncular servis hariç blok yapabilirler. Bir ya da iki oyuncu blokta topa dokunursa bu o takım için bir vuruş sayılmaz. Bloktan sonra bir takım topla en fazla üç kez oynayabilir.
7-4. Eğer iki rakip oyuncu filenin üzerinde topa aynı anda dokunurlarsa topun kaldığı sahadaki takım yine üç kez vuruş yapabilir.

Kural 8 Oyundaki Duraksamalar

8-1. Servisten sonra hakem düdük çaldığında oyun durmalıdır.
8-2. Takımların oyun sırasında mola hakkı yoktur.
8-3. Oyuncu değişikliği aşağıdaki gibi yapılır.
Kural 4-2 de gösterilen şekilde takım servis atma hakkını elde ettiğinde servisi kullanacak olan sağ ön pozisyondaki oyuncu oyundan çıkar, yerine ilk yedek oyuncu girer ve servisi bu oyuncu kullanarak oyuna dahil olur. Takım servis kullanma hakkını kaybedip ikinci kez servis kullanma hakkını elde ettiğinde ise yine yukarıda sözü edilen pozisyondaki oyuncu çıkar bu kez ikinci yedek oyuncu oyuna dahil olur. Oyuna girecek olan yedek oyuncu dip çizginin gerisinde beklerken, diğeri yedek bankında oturur.
8.4. İkinci yedek oyuncu takımının bulunduğu tarafa kaçan topları alıp hakemin yanına bırakmakla yükümlüdür.

Kural 9 : Sayı Alma

9-1. Takım servis kullanıp rakip hata yaptığında servis atan takım bir sayı kazanır. Takım hata yapmadığı sürece servis atmaya devam eder. Eğer hata yaparlarsa yeni servis atma hakkı rakip takıma geçer ve hiç bir takım sayı alamaz.
9.2. İki ya da üç takımın katıldığı müsabakalarda takımlar 10?ar dakikalık iki set oynarlar. Her iki sette de bir takım rakibinden daha fazla sayı almışsa o takım maçı kazanmış sayılır. Setlerin birisinde bir takım, diğerinde diğer takım daha fazla sayı almışsa son 10 dakikalık netice seti oynanır. Bu set başlamadan önce kural 4-1 uygulanır.
9-3. Üç takımdan fazla katılımın olduğu maçlarda oynanan her 10 dakikalık oyun bir maç olarak kabul edilir. 10 dakika sonunda en fazla sayı alan takım o maçı kazanır. Eşitlik halinde eşitliği bozmak için ekstra 1 sayılık oyun oynanır.
9.4. Üçten fazla ve sekize kadar takımın katıldığı müsabakalarda bu takımlar birbirleriyle tek devreli lig usulüne göre maç yaparlar ve en fazla maç kazanan takım o turnuvanın galibi sayılır. Eğer iki takımın kazanma ve kaybetme sayıları eşitse en fazla sayı kazanmış olan takım birinci ilan edilir. Sayılarda da eşitlik söz konusu olursa takımların birbirleriyle yapmış oldukları maçın sonucuna göre karar verilir. Buna ilişkin olası varyasyonlar aşağıda gösterilmiştir.
9-4.1. Dört takımın katıldığı müsabakalar.
A Takımı sürekli aynı kortta kalan takımdır. Diğer takımlar saat yönünde dönerler.

I. 10 dakikada A-D ; B-C
II. 10 dakikada A-C ; D-B
III.10 dakikada A-B ; C-D maç yapar

9-4.2 Beş takımın katıldığı müsabakalar

I. 10 dakikada B-E ; C-D
II. 10 dakikada A-D ; B-C (E bay takım)
III.10 dakikada E-C ; A-B (D bay takım)
. şeklinde devam eder.
9.4.19-4.3    Altı takımın katıldığı maçlar Kural 9-4.1 deki gibi oynanır.
9-4.4 Yedi takımın katıldığı maçlar Kural 9-4.2 deki gibi oynanır.
Her 10 dakikalık periyodun sonunda takımlar saat yönünde dönerek kort değiştirirler ve 6 nolu korta gelen takım oyundan çıkarak bekleyen takım 1 nolu korta girerek maçlar sürer.
9-4.5 Sekiz takımın katıldığı maçlarda takımlar iki gruba ayrılarak kural 9-4.1 deki gibi oynarlar. Her iki grubun ilk ikiye giren takımları yine kural 9-4.1 deki gibi oynarlar ve bu maçların sonucuna göre sıralama belirlenir.
9-4.6 8?den fazla takımın katıldığı maçlarda gruplarında en iyi iki takım bir üst grup maçlarına katılır. Bir takım günde 70 dakikadan fazla maç yapamaz. Grupların takım sayısına göre oluşturulması kuralların sonunda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Kural 10 : Hakem

10-1. Bir baş hakem ve bir sayı hakemi oyunun kurallara uygun olarak oynatılmasından sorumludur. Hakem, kurallara uyulmasını, oyunun düzenli bir şekilde oynanmasını, oyunun başından sonuna kadar sportmen bir tarzda sürdürülmesinden sorumludur.
10-2. Atılacak bir servis ya da bir hatadan dolayı oyunun duraksaması için düdük çalarak oyunu kontrol eder.
10-3. Koçun yerinden kalkmamasını kontrol eder.
10-4. Top kaçtığında oyunun duraksamaması için yanında bulundurduğu ikinci bir topu servis atacak takıma verir.
10-5. Oyun sırasında hakemin kararları bağlayıcıdır.
10-6. Hakem, oyuncu ve antrenörlerden sportmence bir davranış bekler. Hakem, ciddi bir yanlış davranış gördüğünde ya da tekrarlayan kural ihlalleri olduğunda bir oyuncuyu set ya da maç boyu oyundan atabilir. Eğer hakem koçta, sportmenlik dışı davranış görürse aynı işlemin yapılmasını organizatörlerden ister.
10-7. Oyunun duraklamasına neden olan her kasti durum uyarılır. Tekrarlandığında rakip takıma bir sayı verilerek cezalandırılır. Eğer bunu yapan oyuncunun takımı servis atıyorsa, servis diğer takıma geçer.

Bir Cevap Yazın