‘Pentagon’un bilgisayar sistemine vir?s girdi’

‘ABD Savunma Bakanl???’n?n (Pentagon) bilgisayar sistemine vir?s girdi.

[right]NTV-MSNBC VE AJANSLAR
G?ncelleme: 22:11 TS? 21 Kas?m 2008 Cuma[/right]

WASHINGTON – Pentagon s?zc?s? Bryan Whitman, d?nya genelindeki bilgisayarlar? tehdit eden bir vir?se Pentagon’un bilgisayar a??nda da rastland???n? ve vir?s?n temizlenmesi i?in gerekli ?nlemlerin al?nd???n? s?yledi.

Vir?s hakk?nda bilgi vermeyen s?zc?, ?ok gizli dosyalar?n sakland??? b?l?mlere vir?s bula??p bula?mad??? konusunda da ayr?nt? vermedi.

Bas?na g?re Pentagon, ge?en pazartesi g?n? Bakanl?k bilgisayarlar?nda USB ta??nabilir belleklerin kullan?lmas?n? yasaklam??t?.’

Bir Cevap Yazın