‘ANTRENMAN KURAMI VE YÖNTEMİ ‘

‘KURAMSAL HAZIRLIK
Sporcunun sadece uygulama olarak değil kuramsal olarak da çalıştırılması kavramı henüz yaygın olarak kabul edilmemiştir. Her ne kadar günümüzde seyrekte olsa da hala sporcularını düşünmeleri gerektiğine inanmayan antrenörler bulunmaktadır. Sporcu sadece antrenman yapmak ve yarışmak için vardır. Antrenör gerisini halleder. Açıkçası, bu tür bir kavram sadece çok eski olarak kalmayıp, sporcunun becerisini ve sporsal verimini etkileyebilir.
Varolan kuramsal bilginin uygulamada kazanılması ve uygulanması, sporcunun beceri ve yetilerinin gelişmesini hızlandırmanın önemli bir yolu olarak kalmayıp, antrenmanda sporcunun güdülenmesinde önemli bir itici güçtür. Bu nedenle, beceri ve yetilerin gelişimiyle beraber, genç bir sporcu antrenman kuramına ilişkin aşamalı olarak bilgilendirilmelidir. Ayrıca antrenörün seçilmiş spor dalına ilişkin bildiği her bilgi ona aktarılmalıdır. Bu açıdan da; antrenör spor bilimindeki gelişmeler ve eğitimle yakından ilgilenen bilgili bir birey olmalıdır. Böylece, antrenör her zaman sporcularından bir adım önde olacaktır.
Antrenör tarafından edinilen bütün bilimsel kazançlar sporcu için bir tabu ya da yasaklanmış alan olmamalıdır. Diğer yandan, sporcu antrenörün ustalığına bir biçimde ulaşmalıdır, çünkü antrenör sporcu için en yakın kaynak varlıktır. Bunun anlamı, antrenörün sorumluluğunun sadece antrenmanla sınırlı olmadığı; sporcunun genel ve sporsal eğitimini de içerdiğidir. Aşağıdaki alanlarda sporcuyla bilgiyi paylaşmak antrenörü doğru bir yöntem sunmaktadır:

a. Seçilmiş spor dalındaki kurallar. ( Her yönetmeliğin bilinmesi veya anında doğru kaynak veya sonuç alınabilecek bir konum.)
b. Yapılan sporun tekniğini anlamak ve ayrıştırmak için bilimsel bir temel. Biyomekanik, becerinin teknik anlamının yanısıra beceri ayrıştırımında da en üstün anlama sahip bilim olarak görülmelidir. Jimnastik, atletizmdeki atma ve atlama dalları, dalma, kayak vb. bu tür bilgiden oldukça fazla yararlanır. Buna ek olarak, becerinin biyomekanik temellerinin doğru bir biçimde anlaşılması, yaralanmaların engellenmesine yardımcı olabilir.
c. Biyomotor yetilerin gelişiminin bilimsel ve yöntemsel temeli.
d. Antrenmanda planlama kavramı. Antrenmanın dönemlemesi, yarışma için hazırlık, doruğa ulaşma vb. gibi alanlarda başvurulmalıdır.
e. Antrenmanın ardından anatomik ve psikolojik uyum sağlama.
f. Yaralanmaların nedenleri, engellenmeleri ve tedavileri.
g. Sporun sosyolojisi (grup içi çelişkiler)
h. İletişim becerileri, davranış uyarlamaları, stres yaratıcılar ve bunlarla başa çıkma yolları, gevşeme teknikleri,vb.?nin baskın olduğu spor psikolojisi.
i. Beslenme ve atletizm. Sporsal verimi nasıl etkilediği ve yarışma öncesi, boyunca ve sonrası diyetlerin yanısıra antrenmanın evresi ve türüne göre uygulanacak diyet.
Sporcunun kuramsal hazırlığı için üzerinde durulması gereken yollar arasında
şunlar vardır:
a) Antrenör ve sporcular arası tartışmalar,
-film incelemeleri,
-diğer sporcu ve antrenörlerle yapılan tartışmalar,
-seminerler, paneller, kurslar,
-ilgili yayınlar ve diğer basımlar.
b) Bunun yanı sıra yine de, bir sporcunun kuramsal hazırlığında en önemli şey,
-antrenörün açıklaması ve her antrenman birimi süresince oluşan bilgi paylaşım
süreci,
-antrenman öncesi ve sonrası tartışmalar, analizler, istatistikler,
-seyahat ve kamp süresince yapılan konuşmalardır.
c) Etkinlikleri boyunca,
-antrenör güçlü bir yurtseverlik duygusu oluşturmanın yanı sıra doğru davranışı
oluşturmak,
-diğer sporculara hakemlere ve seyirciye saygı geliştirmek için de çabalamalıdır.
Bu bilgiler doğru ise, izlenimlerim, alt yapı sporcu formlarındaki bilgilerde her sezon, hatta bir sezonda iki-üç antrenör değiştiren alt yapıdaki sporcuların durumu ne olacak? Kuramsal hazırlığın hiçbir yöntemini yaşamamış bu sporcular ile ne yapılabilir? Bu sporcularla baştaki raporda özetlendiği gibi kulüplerden başlayıp, en tepe noktası olan A milli takıma kadar sürecek olan sürekliliğin gücünü bu kulüpler ve bu antrenörlerden alamayacaklarına on gündeki milli takım alt yapı çalışmalarımız tabi ki onlar için şaşırtıcı olmaktadır.
Antrenman Kuramı içinde, ?kuramsal hazırlık? ile ?Antrenmanın Etkin Katılım İlkesini? birbirine karıştırmamak gerekir.

Bir Cevap Yazın