‘KARNE NE ANLAM İFADE EDER? (VELİLERE TAVSİYELER) ‘

‘KARNE NEDİR?
Karne uzun bir eğitim döneminin ürünüdür. Çocukların karnesindeki notlar sadece, farklı zamanlarda girdikleri sınavlardan aldıkları sonuçların göstergesidir.
KARNE HEYECANI
Ders notları tamamlanıp okul idaresine teslim edildikten sonra notların derecesine bakılmadan bir karne heyecanını tüm öğrenciler yaşarlar.
Bazı öğrenciler karnelerini alıp eve götürürlerken kaygı ve korkuya düştüğü görülmektedir. Araştırmalarda bu durumu pekiştirmektedir. Bu kaygı anne ve babanın göstereceği tepkiden kaynaklanmaktadır.
Ailelerin tutumları da farklılıklar göstermektedir. Kimi aileler katı durum sergilerken kimileri vurdum duymaz, kimileri anlayışla, kimileri de aşırı kaygılı davranır.
Kimileri için tatilin başlangıcı iken, kimileri için kaygı ve korku dolu günler demektir karne.
Sadece öğrenciler değil, anne, baba, hatta çocuğun yakın çevresi de heyecanla bekler ?O Gün? ün gelmesini.
Karne, kabaca eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencinin çalışmalarını herkesin anlayabileceği şekilde belirleyen bir değerlendirmedir.

KARNE NEYİN GÖSTERGESİDİR.
Karne aslında çocuğun başarısından ziyade derslerindeki bazı eksikliklerinin olduğunu göstermek için öğrenciye ve veliye verilen bir uyarı belgesidir.
Çocuğun, ilgi, yetenek, zeka ve hayat okulundaki başarısının bir göstergesi değildir. Ünlü fizikçi Einstein?ı deli diye okuldan kovmuşlardır.
Ailelerin en büyük sorumluluğu hayatı seven, insanları seven, sorumluluk almayı bilen, bir çocuk yetiştirmektir.
Karne korkusu çocukta kendini nasıl belli ediyor?
Karne korkusu baskıcı ve otoriter ailelerde yoğun olarak yaşanmakta. Çocuk bu baskıdan korktuğu, çekindiği için yüksek kaygı yaşıyor.Kimi çocuk karnesindeki notları değiştirmeye çalışabiliyor kimi çocuk intihara varan davranışlar gösterebiliyor.
Çocuğunun başarısızlığı ile karşılaşan anne-babalar kendilerine şu soruları sormalıdır.
Çocuğun işitme ve görme problemi var mı ?
Dikkatini toparlayabiliyor mu?
Algılaması ,zeka seviyesi ne?
Hangi yönleri daha iyi (matematik mi sözel mi ,pratik zekası mı ön planda? )
Çocukla yıl boyu ne kadar ilgilendik?
Her çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine ve yeteneğine göre başarısının değişebileceği bilinmektedir.
Bu nedenle başarısızlık durumunda sonuçtan çok, bu sonuca nasıl gelindiğinin değerlendirilmesi önemlidir.
Öncelikle çocuğun yeteneklerine uygun, ulaşılabilir beklentiler geliştirebilmek için, her çocuğun bireysel kapasitesi göz önüne alınmalıdır.
Okul Başarısızlığının Nedenleri
A- Nörolojik-Psikiyatrik Rahatsızlıklar
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Özel öğrenme güçlüğü
Depresyon
Epilepsi
Yaşıtlarına oranla IQ düşüklüğü
Görme, işitme sorunları
B-Ailedeki sorunlar
Çocukla doğru iletişimin kurulamaması
Eşlerin geçimsizliği
Aile tutumlarının farklı ya da yanlış olması
Kardeş kıskançlığı
Sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyin düşüklüğü
Boşanmış aile sorunları
Anne-babanın sağlıklı model olmaması
Ders çalışma ortamının sağlanamaması vb.

Ne yapılmalı?
Tüm bu sorunlar, çocuğun okulda başarısız olmasına neden olabilir.
Öncelikle yapılması gereken, sorunun sebebini bulmak ve çocuğun karşısında değil, yanında olunduğu hissettirilerek işbirliği ile sorunu çözmeye çalışmaktır.
Bu tür sorunlarda, uzman bir kadronun desteği alınmalıdır. Nörolog-psikiyatrist-psikolog-aile-öğretmen işbirliği gereklidir.
Kırık karneye asla ceza vermeyin!..
Çocuk ister iyi, ister kötü karne getirsin, ailelerin çocuklarına verdikleri tepkiler onu sevdikleri yönünde olmalı.
Güzel karne tabii ki ödüllendirilebilir. Fakat çocuğun karnesi kötü geldiğinde cezalandırmak çocukta suçluluk duyguları-kendine güvensizlik ve kaygıyı artırır.
Ailelerin karneye ve başarıya yüklediği anlam burada öne çıkıyor.Çocuğun başarısızlığının pek çok nedeni olabilir.
Her koşulda anne babalar çocuklarına anlayışlı olmalı
Anne baba, çocuğu karnesini getirdiği zaman, sanki büyük bir şoka girmiş gibi tepki gösterir. Oysa ki, yıl içinde çocuğun notları bilinmektedir.
Takdir ve teşekkürlerle dolu bir karne getirmiş olan çocuk, hediye ve ödüllerle karşılanırken, düşük notlarla dolu bir karne getiren ya da sınıfta kalan çocuk, cezalarla karşılaşır.
Notları kötü olan ve başarısız bir çocuğun karnesi, aslında anne baba için bir sürpriz değildir.

Ailelere Öneriler:
Çocuğa ceza vermek, eleştirmek, diğer çocuklarla kıyaslamak, onun, kendine güvenini azaltacak ve kaygı duymasına neden olacaktır.
Karne ile ya da sınav notları ile ilgili yalanlar söyleyecek, toplantı tarihleri, sınav günlerini size haber vermekten çekinecektir. Çünkü sizin tepkinizden korkacaktır.
Çocuğunuzun size karşı dürüst olması için, ona güven vermelisiniz.
Karne tarihi gelmeden önce sürekli karnenin nasıl geleceğinden ve beklentilerinizden bahsetmeyin.
Mutlaka iyi bir karne beklediğinizi vurgulayıp, çocuğunuzun korku ve kaygı duymasına neden olmayın.
Onu diğer çocuklarla, kardeşiyle kıyaslamayın. Hoş olmayan küçük düşürücü ifadeler kullanmayın.
Çocuğunuzun karnesiyle ilgili duygularınızı,çocuğunuzun kişiliğini incitmeden net bir şekilde anlatın.
Onun başarılı olabilmesi için onun arkasında olduğunuzu ona hissettirin.
Çocuğunuza her zaman güvendiğinizi ve yanında olduğunuzu hissettirin. Başardığı işleri örnek gösterip, diğerini de başarabileceğini belirtin.
Zaman zaman, "ben sana güveniyorum, eminim bunu da başaracaksın…" gibi Destekleyici cümleleri kullanın.
Karne notları çok iyiyse de gereğinden fazla ilgi göstermeyin.
Fazla onay davranışı da kaygıyı artırır.
Ödül kullanıp, teşekkür edebilirsiniz.
Başarının tek göstergesi karne değildir. Çocuğun çabası varsa, motivasyonu yüksekse bu davranışını onaylamalısınız. Başarılı olduğu konuları vurgulayın ve ön plana çıkartın. Sorun olan alanlarda birlikte çözüm yolu arayın.
Karne zayıf olduğu için, tatil boyunca ders çalıştırmayın. Kitap okuması ve yoğun olmayan bir tekrar yapması yeterlidir.
Aktif etkinlikler planlayın ve ona zaman ayırmaya çalışın
Çocuğa çok küçük yaşlarda ufak tefek sorumluluklar verilmelidir ki çocuk okul çağına geldiği zaman ders çalışma sorumluluğunu alabilsin. Bu konuda ana-babalar bazen çok koruyucu olabilmektedir
İlköğretimin sonlarına ve lise yıllarına doğru ergenlik döneminden dolayı, çocuklarımız geçici bir sorumluluk eksikliği yaşayabilmektedir. O güne kadar karnesi çok iyi gelen çocuğun birden bire karnesinde düşük notlar belirlemeye başlayabilir. Bunun ergenliğe ilişkin bir dönem olduğu bilinmeli ve çocuğa ona göre yaklaşılmalıdır

Bir Cevap Yazın