‘TEST TEORİSİ’

‘- Test etme: toplam antrenman etkisinin önceden ölçülmesi veya değerlendirilmesi
– Bir test: motor kapasitelerinin, becerilerinin, bilgisinin, niteliklerinin vs. ölçülmesine yarayan bir gereç.
– Testin kaba sonucu: belirli bir seviyeye kadar ölçümü veya değerlendirmesi yapılmış fonksiyona eklenmiş bir değer (eşzamanlı ve anbean elde edilmiş veya ölçülmüş değer)
– Testin gerçek sonucu: verilmiş bir fonksiyonel durumun ölçüsünün büyük bir miktarının sonucu (ortalama olarak) olarak elde edilebilir teorik bir değerdir.
– Aşağıdakilere göre elde edilen kaba test sonuçları:
a) belirsiz ölçek
b) sıralı ölçek
c) aralıklı ölçek
– Testlerin bölünmesi….değişik bakış açıları
* Aşağıdakiler göz önünde tutulduğunda fonksiyon tipleri:
a) motor (fiziksel hareket)
b) bilgi
c) nitelikler vs.
* Motor testleri (bir tür fonksiyon):
a) motor kapasiteleri
b) motor yetenekleri
* Motor testleri (hareketle performans arasındaki bağlantı)
a) genel
b) özel
c) eğitilebilirlik
– MOTOR TESTİNİN AMAÇLARI
* Gelecek performansın tahmini (belirli bir fonksiyonun seviyesi)
* Fonksiyonun asıl seviyesinin değerlendirmesi
a)Gerçekleştirilmiş antrenmanın etkilerini kanıtlamak
b) İstenilen seviyeye ulaşılıp ulaşılmadığını bulmak
c) Değişik antrenman metotlarının ve fiziksel egzersizlerin kullanımının etkinliğini kanıtlamak
d) Değişik özelliklerdeki takımlara ve gruplara oyuncu seçmek
e) Belirli spor performansını gerçekleştiren fonksiyonların gerekli seviye ve ilişkileri sağlamak
f) Grupları ve bireyleri birbirleriyle karşılaştırmak

TESTLERİN TEMEL NİTELİKLERİ
DOĞRULUK
– Doğruluk bir testin dizayn edildiği ölçüye göre yeterliğini belirler
– Bir test için birkaç doğruluk olasıdır
– Kriter: bir test tarafından ölçülmesi gereken bir fonksiyon
– Doğruluk=bir testin sonuçlarıyla kriterleri arasındaki uyumun olasılığı

DENEYSEL DOĞRULUK
– Koşul : hem teste hem de kritere karşılık gelen ve uygun olan ölçüm olanağı
*Karşılıklı bağlantısal doğruluk: testle kriter arasında karşılıklı bağlantı
a) Öngörülen doğruluk
– Kaba bir sonuç için kriter önemlidir
– Kullanım: istenilen fonksiyonun öngörümü
– Katsayı: kaba test sonucu ile bunların kriteri arasındaki karşılıklı bağlantının katsayısı
b) Uygun doğruluk
– Kriterin asıl niteliğinin değerlendirilmesi (performans, fonksiyon vs.)
– Kullanım: anlık gözlemler sırasında , örneğin asıl durumun ölçülmesi veya ulaşılan değişikliklerin değerlendirilmesi için vs.
– Katsayı: kaba test sonucu ile doğru kriteri arasındaki karşılıklı bağlantının katsayısı
c) Uygunluk
– Test tarafından ölçülen fonksiyonla kriter arasındaki ilişki
– Katsayı: kaba test sonucu ile bunların kriteri arasındaki karşılıklı bağlantının katsayısı
– Önem: yeni testlerin hazırlanması ve ölçüm işlemleri açısından
d) Değişik uzunluktaki testlerin doğruluğunun tahmini
*Karşılıklı bağlantısal doğruluk: testle kriter arasında karşılıklı bağlantı
– Belirli varsayımsal faktör ile testin katsayısı kriter için gereken fonksiyon anlamına gelir.
– Faktör analizinin çoklu uygulamaları için benzer veya aynı sonuçların elde edilmesi gereği Sonucun Doğruluğu:
– Bir kriterin kesinlikle ölçülemediği veya zorlukla ölçülebildiği durum
– Kriterin ölçülebildiği durumda da ihtiyaç olunması
– Karşılaştırmalar
– Kriterin ve testin ortaya çıktığı durumlar
– Kriter fonksiyonunu ve testi yaparken birey tarafından gerçekleştirilen işlemler
– Kriterin ve testin içeriği
a) Mantıksal Doğruluk
– En iyi türü: antrenman sürecinin son hedefi veya genel anlamda fonksiyonun durumu olarak kabul edilir.
– Test mantıksal olarak doğru olur eğer içerikteki kriterle aynıysa
b) İçerik doğruluğu
– Eğer test antrenmandan önce olan bir olayı içeriyorsa bu tür doğruluk için yeterli bir işarettir.
– Uygunluk açısından bakıldığında içeriğin doğruluğu oldukça yüksek gibi görünür; genel olarak formüle edilmiş bir fenomenle kimlik daha zordur.
c) Formal doğruluk
– Testin içeriği kriterin içeriği ile aynıdır.
– Amatörler için uygunluk
– Kullanım: kriterin istenilen ölçüde analizinin yapılamadığı durumlarda

GÜVENİRLİLİK
– Herhangi bir ölçümün sonucu: rasgele (bir ölçüye kadar) …herhangi bir hatanın sonucu olarak.
– Güvenilirlik: sonuçların tutarlı olmasına eğilim
– Güvenilirlik = bir testin aynı insanlardan oluşan bir grupta ve değişen koşullar altında bir defa ya da bir çok kere uygulanmasından elde edilen tüm sonuçların uyumlu olmasının olasılığı
– Kaba sonuçların aritmetik ortalamanın etrafına dağıtılması işlemi bazı bölümlerden ibarettir ? En azından doğru sonuçların değişkenlik göstermesi ve rasgele bir hata
– Güvenilirliğin katsayısı = doğru ve kaba sonuçların değişkenliklerinin oranı
– Kaba sonuçların büyüklüğüne etki eden faktörleri sayma: bunların sistematik ve rasgele değişime etkisi
a) Test formlarının eşitliği ile sağlanan güvenilirlik:
– Güvenilirliğin katsayısı: her iki formun sonuçlarının karşılıklı bağlantısının katsayısı.
b) Aynı test formlarının tekrarının güvenilirliği:
– Gerçekte bir testin ?sağlamlığı?
– Güvenilirliğin katsayısı: arka arkaya yapılan ama birbirinden bağımsız olan iki testin uygulamasının sonuçlarının karşılıklı bağlantısının katsayısı
– Gelişmekte olan bir testin hareketlerinin yeterli uygunlukta sonuç elde etmesinin gerekliliği
c) Bir testin ikiye bölünmesiyle elde edilen güvenilirlik:
– ?yarıya bölünmüş? ya da iki yarımın uyumu olarak bilinir
– İki aşamalı:
– Her iki yarımın kaba sonuçlarından karşılıklı bağlantılı katsayıların ölçümü
– Tüm test için karşılıklı bağlantılı katsayıların tahmini
– Testin iki yarıya bölünmesi problemi
– Spearman-Brown formülü
d) Bir testin tüm bölümleriyle elde edilen güvenilirlik:
– Karşılıklı bağlantılı katsayının doğru kullanımı için tahminlerin tamamlandığı varsayılarak alışılmış yetersiz bilgi yoluyla testin tüm maddelerini kullanma eforu
– Güvenilirliğin katsayısı (tutarlılık): Ruder-Richardson formülü
e) Testin tüm bölümlerinin aralarındaki değişkenlerin analizi yapılarak elde edilen güvenilirlik:
– Değişim analizinin kullanımı
– Total değişimin rasyonel açıdan doğru bölünmesinin anlamı
– Avantaj: ara ölçekte elde edilen veriyi kullanma olasılığı
f) İki ya da daha fazla gözlemci tarafından anında değerlendirilerek elde edilen güvenilirlik (nesnel yaklaşım):
– İki gözlemci: güvenilirliğin katsayısı = aynı zamanda aynı gruptaki iki insanın birbirlerinden bağımsız olarak elde ettiği iki kaba sonuç seti arasındaki karşılıklı bağlantının katsayısı
– Daha çok sayıda gözlemci: değişimin veya tutarlılığın katsayısının analizinin kullanımı
g) Daha çok yolun birleşmesiyle elde edilen güvenilirlik:
– Öncekinden fark: deney ve ölçümden önceki güvenilirliği (sayılarını dikkate almadan) etkileyen faktörleri dikkate almak
– Değişimin analizinin uygun tasarımının kullanımı.

h) Kapanış notları:
– Güvenilirliğin katsayısı: nominal değer geçerliliğin katsayısının değerinden daha yüksektir.
– Güvenilirliğin katsayısının ölçümün amacına göre önemi.
– Tüm grup için var olan aktivitenin seviyesinin tahmini veya değerlendirmesi…………0.50
– Tüm grup tarafından iki veya daha fazla tekrar yapıldığı düşünüldüğündeki aktivite seviyesindeki farkın değerlendirmesi………….0.90
– Bir birey için var olan aktivitenin seviyesinin tahmini veya değerlendirmesi……….0.94
– Bir birey iki veya daha fazla tekrar yapıldığı düşünüldüğündeki aktivite seviyesindeki farkın değerlendirmesi………..0.98

DİĞER NİTELİKLER
a) Bir testin kaba sonuçlarının normal yoldan dağıtımı:
– Ölçüm prosedürlerinin sayısının tahmini
– Aynı ölçüm birimine sahip olmayan birçok testten elde edilen test sonuçlarının ?toplamlarının? yaratılmasının önemi
– Elde edilen sonuçlar: -ölçek, T-ölçeği, yüzde birlik değerler
– Kaba sonuçların alışılmadık yollardan dağıtımı olması göz önüne alınarak değişime gerek görülmesi
.- Elde edilen sonuçlar saymazsak, eğer kullanım amacı daha fazla testin toplamı değilse her zaman bilgi kaybı olur
b) Testlerin idaresi
c) Testlerin bilgi değeri

Bir Cevap Yazın